DELO DELAVCA

Veterinar skrbi za higienske pripomočke, da se živali ne okužijo. Nekatere živali cepijo zaradi bolezni ali pa, da se žival ne okuži. Veterinar mora pregledati krmo in vodo za napajanje živali zaradi higienskih razlogov. Veterinar mora obveščati ljudi o počutju njihovih živali in skrbi, da so živali zaščitene in ne zlorabljene.